Kralice nad Oslavou-Mohelno

Na Mohelenskou hadcovou step

Kralice nad Oslavou-Mohelno-Babylon-Senoradský mlýn-Ketkovice-Rapotice

Výchozí místo: Kralice nad Oslavou, železniční stanice 

Cílové místo: Rapotice, železniční stanice  

Značení: směrové tabule s číslem cyklotras 5181, Mlynářská, 403, Pivovarská, 5199, 5170

Délka: 33 km

 Od nádraží v Kralicích se vydáme vlevo po cyklotrase č. 5181 do Březníka. Dominantou obce je původně románský kostel Nanebevzetí Panny Marie. Za vesnicí pokračujeme po silnici do údolí řeky Oslavy. Po silnici vede zároveň Mlynářská cyklotrasa. Po prudkém klesání na nás čeká stejně náročné stoupání do Mohelna. V Mohelně odbočíme vpravo na městečko na cyklotrasu č. 403. Trasa vede po silnici, my pojedeme ale rovně na parkoviště k Mohelenské hadcové stepi. Jedná se o jednu z našich nejkrásnějších přírodních rezervací. Nově tady najdeme altán pro turisty a pozorovatelnu ke sledování syslů. Zdejší početná populace syslů je jediná na Vysočině. Od přístřešku u parkoviště si zkrátíme trasu polní cestou na silnici a pokračujeme dále po cyklostezce k rozcestí u přístřešku, kde odbočuje trasa vpravo do lesů k rozhledně Babylon. Empírová kamenná rozhledna vznikla původně jako zeměměřičská věž. V letní sezoně ji můžeme navštívit a rozhlédnout se po okolí. Od rozhledny pokračujeme na rozcestí a odbočte vpravo na cyklotrasu Pivovarská, která vás zavede zpátky do Mohelna. Na hlavní silnici se dáme doleva a po chvíli doprava na cyklotrasu č. 403 do Senorad. Na návsi odbočíme vlevo na cyklotrasu č. 5199 do údolí řeky Oslavy. Cesta do údolí je lemována skalami a osamocenými balvany. V údolí na levé straně vystupují vysoko nad údolí skaliska, ve kterých jsou ukryté zříceniny hradu Levnov. Jakmile vyšlápneme cestu úbočím údolí, můžeme se k hradu podívat. Vede k němu červená turistická značka a je od něj krásný výhled do okolí i ke zřícenině hradu Kraví hora nad soutokem Oslavy a Chvojnice. Cyklotrasa č. 5199 nás zavede do Ketkovic. Tady odbočíme vlevo na cyklotrasu č. 5170 do cíle cesty, do Rapotic, odkud se vrátíme do Kralic vlakem.