Třebíč-Moravské Budějovice-Jemnice

Třebíčskem do Dolního Rakouska

(Jihlava)-Dolní Smrčné-Třebíč-Jaroměřice nad Rokytnou-Moravské Budějovice-Jemnice-(Raabs an der Thaya)


Výchozí místo: Dolní Smrčné

Cílové místo: Jemnice 

Značení: směrové tabule s číslem cyklotrasy č.26

Délka: Dolní Smrčné-Jemnice 87 km. Jihlava-Raabs a.d.Thaya 137 km

Mezistátní cyklotrasa z Jihlavy do Rakouska vstupuje na území Třebíčska za mostem přes řeku Jihlavu v Dolním Smrčném, až do Třebíče je vedena převážně údolím řeky. V Bransouzích nás v létě potěší koupaliště. Za vesnicí začíná stoupání k Červené Lhotě, odměnou vám bude výhled do údolí a na část Třebíčska. Cesta se klikatí zpátky do údolí, až do Třebíče vás budou doprovázet malebné scenérie.  Pohodlná stezka z místní části Poušov nás přivede k říčním lázním na Polance, autorem převlékáren je významný funkcionalistický architekt Bohuslav Fuchs. Nedaleko Polanky se před námi na návrší objeví třebíčský zámek, sídlo Muzea Vysočiny Třebíč. Dominantou areálu je románskogotická bazilika sv. Prokopa, která vznikla jako nedílná součást benediktinského kláštera a je zapsaná od roku 2003 mezi památkami UNESCO. Společně s ní došlo také k zápisu židovské čtvrti se hřbitovem. Za návštěvu v Třebíči stojí také městská věž, větrný mlýn nebo vodojem na Strážné hoře. Na nábřeží odbočíme doprava, cesta nás zavede do Libušina údolí, jednoho z mnoha parků ve městě. Z údolí pokračujeme zahrádkářskou kolonií do Slavic a dále k Pekelnému kopci, na kterém stojí stejnojmenná rozhledna. Mírně zvlněná krajina nás bude doprovázet do Horního Újezdu, za vsí se zastavíme na chvíli u samoobslužného baru. V Šebkovicích se cesta stáčí zpět na východ k Jaroměřicím nad Rokytnou. Dominantou města je velkolepý barokní zámek s chrámem sv. Markéty, kterému se přezdívá barokní perla Vysočiny. Odpočineme si při prohlídce zámku nebo kostela, zajdeme načerpat síly na další cestu do zámeckého parku nebo na koupaliště. Z Jaroměřic dojedeme po pohodlné stezce do Blatnice a odsud přes Lažínky do Moravských Budějovic. Také tady se můžeme v létě osvěžit na koupališti. V Budkově najdeme oázu klidu, ukázkovou přírodní zahradu. Cesta pokračuje do Jemnice, budeme míjet unikátní hrobku hraběcího rodu Pallavicini. Přístupná bývá na Dny evropského dědictví. Od hrobky se nám otevře panorama Jemnice, můžete zde ukončit váš výlet nebo pokračovat až do Rakouska, je to už jen kousek. V Jemnici láká k odpočinku Přírodní koupací biotop. Památky Jemnice poznáme nejlépe, pokud si projdeme jeden ze tří turistických okruhů městem. Pro návrat do Třebíče můžeme využít vlaky Jemnické dráhy s přestupy v Moravských Budějovicích a Okříškách.