Jemnice

Značené turistické okruhy po městě

Pěší trasy

3 značené okruhy - okruh královny Elišky, okruh sv. Víta a okruh sv. Jakuba. Jejich společným východiskem je informační centrum, kde také získáte podrobnou mapu k jednotlivým okruhům.


Turistický okruh královny Elišky

Turistický okruh královny Elišky vás provede po nejzajímavějších místech a památkách v centru města Jemnice. Značený okruh začíná u turistického informačního centra, odkud jde přes zámek do židovské čtvrti. Dále kolem bašty a opevnění až

k Malé brance. Tou se dostanete do centra města na náměstí Svobody, kde najdete kostel sv. Stanislava a jemnické muzeum. Z centra města dojdete přes Husovu ulici zpět k informačnímu centru.

Délka okruhu: 1,4 km

Značení okruhu: bílá šipka na modrém pozadí


Turistický okruh sv. Víta

Značený okruh začíná u turistického informačního centra, odkud jde přes zámecký park ke kostelu sv. Víta s památnou lípou a podzemními prostory.

Dále pokračuje po stopách středověkého vodovodu k Malé brance. Cesta od Malé branky k informačnímu centru je společná pro okruh sv. Víta, sv. Jakuba i okruh královny Elišky.

Délka okruhu: 2,4 km

Značení okruhu: bílá šipka na červeném pozadí


Turistický okruh sv. Jakuba

Jak už název napovídá, třetí turistický okruh vás zavede ke kostelu sv. Jakuba, který se nachází v nejstarší části Jemnice, nazývané Podolí. I tento okruh začíná u turistického informačního centra. Cestou se dostanete k židovskému hřbitovu, kostelu sv. Jakuba, projdete část Podolí, potkáte bývalý špitál a zvoničku a nakonec se dostanete na spojnici všech tří okruhů – Malá branka. Odtud je již cesta společná pro všechny tři okruhy.

Délka okruhu: 2,6 km

Značení okruhu: bílá šipka na zeleném pozadí


Tipy

Kde se ubytovat a občerstvit  Ubytování a Gastro na Třebíčsku