Údolí Oslavy a Chvojnice

Údolí Oslavy a Chvojnice

Kralice nad Oslavou-údolí Chvojnice-Senoradský mlýn-Vlčí kopec-Sedlecký hrad-Náměšť nad Oslavou

Výchozí místo: Kralice nad Oslavou, železniční stanice

Cílové místo: Náměšť nad Oslavou, železniční stanice 

Značení: modrá a zelená turistická značka

Délka: 30 km

 V Kralicích nad Oslavou působila Jednota bratrská, která měla zásadní vliv na uchování našeho jazyka. Vznikla zde Bible kralická. V blízkosti tvrze vznikl ve 20. století památník s expozicí. Před nádražní budovou se vydáme doprava po modré turistické značce do údolí řeky Chvojnice. Zpočátku vede trasa kolem řeky, ale později nás čeká strmý výstup na Kozí hřbety. Většinu území pokrývají dubové a habrové lesy. Od Kozích hřbetů pokračujeme hlubokým údolím lemovaným skalami až k soutoku Chvojnice s Oslavou. Přejdeme most k Senoradskému mlýnu, kde se potkávají turistické značky všech čtyř barev, zvolíme zelenou a pokračujeme rovně. Na rozcestí Nad Senoradským mlýnem odbočíme vlevo a cesta po levém břehu nás zavede přes Skřípinu na Vlčí kopec. Nacházíme se v národní přírodní rezervaci, pohybujeme se pouze po značených stezkách! Lovecký zámeček Vlčí kopec nechali zbudovat Haugwitzové jako zázemí během honů.  Cesta pokračuje k vyhlídkovému místu nad záhybem Oslavy a později k vyhlídkovému altánu Gloriet. Další vyhlídkové místo najdeme o kousek dále. Zde odbočíme vpravo, zeleně značená odbočka končí u zříceniny Sedleckého hradu. Hrad byl postaven ve 14. století k ochraně majetků třebíčského benediktinského kláštera. Od hradu se vratíme k vyhlídce a pokračujeme údolím řeky do Zňátek. Zelená turistická značka nás zavede do cíle cesty, do Náměště nad Oslavou. Dominantou města je zámek a barokní most. V blízkosti sokolovny stojí pozůstatky technického unikátu – Schulzových filtrů. Vznikly jako čistička na vodu, jsou jediné na našem území. Nejbližší najdete na Britských ostrovech. Do Kralic se můžeme vrátit vlakem.