Třebíč-Dalešická přehrada-Lhánice

Údolím řeky Jihlavy

Bransouze-Třebíč-Dalešická přehrada-Mohelenský mlýn-Velká skála

Mapka trasy

 


Výchozí místo: Bransouze, železniční stanice

Cílové místo: Přírodní rezervace Velká skála 

Značení: červená turistická značka

Délka: 71 km 

 odkaz na mapy.cz

Putování zahájíme v Bransouzích u vlakového nádraží. Za nádražím přejdeme most a napojíme se na červenou turistickou značku, která nás bude doprovázet celou cestu. V letních měsících přijde vhod osvěžení na místním koupališti. Cestou do Přibyslavic mineme několik mlýnů. Přibyslavicím dominuje dvojkostel. Středověký kostel zasvěcený sv. Anně se krčí za novějším barokním chrámem Narození Panny Marie. Přibyslavice jsou významným mariánským poutním místem jihozápadní Moravy. Řeka Jihlava nás doprovodí až do Třebíče. V Třebíči si nenecháme ujít návštěvu baziliky sv. Prokopa a židovské čtvrti se židovským hřbitovem – obě památky jsou od roku 2003 zapsané na Seznamu světového kulturního a přírodního bohatství UNESCO. Červená značka pokračuje do Vladislavi, tady se můžeme osvěžit pivem vařeným v místním pivovaru. Až k Vladislavi dosahuje Dalešická přehrada. Čeká nás cesta plná výhledů, přírodních zajímavostí a několika zřícenin. U Stropešína přejdeme most a ocitneme se na druhém břehu přehradní nádrže. U Hartvíkovic si uděláme odbočku na Wilsonovu skálu, nejvyšší skalní útvar v údolí řeky. Po levém břehu dojdeme až na hráz přehrady, která je s úctyhodnou výškou 100 metrů nejvyšší sypanou hrází v České republice. Hráz přejdeme a cesta nás vede po pravé straně řeky, podél vyrovnávací nádrže Mohelno. Nedaleko hráze vytváří řeka meandr zvaný lidově Čertův ocas. V těchto místech prochází rovněž Naučná stezka Mohelenská hadcová step. Projití jedné z nejkrásnějších národních rezervací u nás stojí za malé odbočení z trasy. Na červenou turistickou značku se vrátíme u Mohelenského mlýna. Čeká nás cesta mezi skalisky nahoru nad údolí. Vyhlídky Na Babách, Velký kačer a Velká skála patří k nejkouzelnějším místům na Třebíčsku.  Červená turistická značka pokračuje dále na Brněnsko. Pro návrat do Třebíče nebo Bransouz můžeme využít veřejnou dopravu z Mohelna nebo z Dukovan.