Jaroměřice nad Rokytnou

Z Jaroměřic do údolí Rokytné

Jaroměřice nad Rokytnou-Příštpo-Rozkoš-Biskupice-Pulkov-Radkovice-Myslibořice-Jaroměřice nad Rokytnou

Délka trasy: 32 km


 

Výškový profil trasy

Popis trasy:

V Jaroměřicích nad Rokytnou začíná cyklovýlet, který nás provede malebnými zákoutími Přírodního parku Rokytná. V Jaroměřicích nad Rokytnou nesmíme zapomenout na prohlídku nádherného barokního zámku s kostelem sv. Markéty a za návštěvu stojí i památník básníka Otokara Březiny.

Za Jaroměřicemi projedeme kolem lomu Královec, kde byly donedávna těženy durbachity a granity třebíčského masivu. Podél řeky Rokytné, obklopené starými břehovými porosty s četnými skalami, se dostaneme do obce Příštpo, kde se v okolí řeky vyskytuje mnoho ohrožených rostlinných a živočišných druhů. Pokud budeme mít štěstí, zahlédneme raka říčního nebo ledňáčka říčního.

Přes klidné lesní porosty Přírodního parku Rokytná přejedeme do Rozkoše a kolem návesní kaple se zvonicí, u které stojí Sloup Nejsvětější Trojice, pokračujeme po hranici parku směrem Biskupice - Pulkov. Nepříliš frekventovaná cesta nás provede obcí, kde za zmínku stojí socha sv. Jana Nepomuckého u mostu přes řeku Rokytnou a kostel sv. Martina ze 14. století. V nevyužívané škole se zde vyskytuje kolonie chráněného netopýra velkého.

Za vesnicí na odbočce na Pulkov mineme kapličku zasvěcenou sv. Janu Nepomuckému a pokračujeme do Radkovic. Za zdmi hřbitova s kamennými sochami světců zde stojí kostel Čtrnácti svatých pomocníků z roku 1715.

Odtud je to jen kousek do Myslibořic. Před nimi se můžeme svlažit v rybníku Hrušovec. Vesnici vévodí barokní zámek z 18. století s upraveným, veřejnosti přístupným, parkem. Poblíž zámku stojí kostel sv. Lukáše.

Výlet ukončíme v Jaroměřicích, kde v horkých dnech oceníme moderní koupaliště a jeho zázemí.