Moravské Budějovice – Velký Újezd – Dešov

Z Moravských Budějovic do Dešova

Moravské Budějovice–Kosová–Velký Újezd–Dešov

Výchozí místo: Moravské Budějovice, železniční stanice

Cílové místo: Dešov

Značení: modrá turistická značka 

Délka: 18 km

Od vlakového nádraží v Moravských Budějovicích se vydáme kolem autobusového nádraží na náměstí. V místech autobusového nádraží stávala do 20. století synagoga vystavěná v secesním stylu. Židé žili ve městě od středověku až do svého vypovězení v roce 1564, novodobá komunita se rozvíjela od poloviny 19. století. Jedinou památkou je židovský hřbitov za městem s 50 novodobými náhrobky. Trasa výletu nás k němu zavede. Dominantou náměstí je zámek, dnes sídlo Muzea řemesel. Jeho součástí jsou unikátně zachované masné krámy. Trasa pokračuje za město k vyhlídce U dvou dubů, odkud budeme mít Moravské Budějovice jako na dlani. Modrá turistická značka nás zavede do rekreační oblasti Kosová.  Dva rybníky lákají k letnímu osvěžení. Cesta vedoucí lesem pozvolna klesá k Rácovicím. Před vesnicí budeme přecházet železniční přejezd. Jemnická dráha z Moravských Budějovic do Jemnice je technická památka a v létě na ni vyráží oblíbený výletní vlak. Z Rácovic uvidíme další zastávku naší cesty – kostel sv. Petra a Pavla ve Velkém Újezdě. Kromě kostela s farou nás jistě zaujme velká dřevěná socha na místě bývalé školy. Jedná se o sochu učitele od sochaře Jindry Sádovského. Jeho sochy najdeme na více místech na Třebíčsku, ale také ve světě. Za vesnicí odbočíme doprava na polní cestu, ze které se otevírají daleké výhledy do okolí. U cesty se můžeme zastavit u drobných sakrálních staveb, u křížů a výklenkové kaple. Cílem našeho výletu je Vesnická památková rezervace Dešov. Soubor dešovských domů představuje typické lidové stavitelství jihozápadní Moravy. Nízká stavení kolem návsi se pyšní zdobenými štíty. Do Moravských Budějovic se vrátíme veřejnou dopravou nebo si můžeme prodloužit výlet až na Vranovskou přehradu.