Třebíč

Z Třebíče přes Pekelný kopec na Sádek a zpět

Cyklovýlet č. 5

Cyklovýlet z Třebíče přes Slavice, rozhlednu Na Pekelném kopci, Mastník, Kojetice, zámek Sádek, Rokytnici nad Rokytnou, Markvartice, Čechočovice a Stařeč zpět do Třebíče.

Výchozí místo: Třebíč

Cílové místo: Třebíč

Počet kilometrů: 33,5

Vzdálenosti: Třebíč, V. Nezvala (0 km) - rozcestí Terůvky (2,4 km) - Slavice (5,4 km) - rozhledna Na Pekelném kopci (8,1 km) - Mastník (10,5 km) - Kojetice (13,4 km) - rozcestí Sádek - zámek (14,4 km) - rozcestí Horní hora (17,3 km) - Rokytnice nad Rokytnou (20,6 km) - Markvartice (22,9 km) - Čechočovice (25,2 km) - Stařeč (28,9 km)  - Třebíč, Svojsíkovo nábřeží (33,5 km)

 

Popis trasy

Trasa začíná v Třebíči u autobusového nádraží na ulici V. Nezvala. Po chvíli dojedeme ke značení cyklotrasy 26 (Jihlava - Třebíč - Raabs). Tato cyklotrasa nás povede Libušiným údolím až k rozcestí Terůvky. Na rozcestí pokračujeme rovně a zahrádkářskou osadou se dostaneme nad Třebíč, odkud na prvním rozcestí odbočíme doprava a pokračujeme do Slavic. Ze Slavic pokračujeme po cyklotrase 26 až k rozhledně Pekelný kopec. Po výstupu na rozhlednu se opět napojíme na cyklotrasu 26 a pokračujeme do Mastníka a Kojetic. V Kojeticích se napojíme na žlutou trasu (Třebíčský okruh) a po něm vystoupáme k rozcestí Sádek - zámek. Zde můžeme navštívit Vinařské centrum Sádek, které je ideálním místem k doplnění tekutin a načerpání sil na zbytek cesty.

Od zámku se po žluté trase (Třebíčském okruhu) vydáme z kopce dolů do údolí řeky Rokytné. Za řekou budeme chvíli stoupat po silnici a po 300 metrech odbočíme na lesní asfaltovou cestu, která stoupá k vrchu Horní hora. Asi 1,3 km za rozcestníkem odbočuje žlutá trasa doprava. My ale zahneme s cyklotrasou 5217 doleva a sjedeme kousek dolů po kamenité cestě ven z lesa. Do Rokytnice nad Rokytnou se jede po polní cestě. Překonáme kopec a sjedeme do Markvartic. Tady se odpojíme od cyklotrasy 5217 a pokračujeme po silnici až do Čechočovic. U obecního úřadu se napojíme na cyklotrasu 5212 a po ní pokračujeme až do Starče. 

Ze Starče chvíli jedeme po hlavní silnici ve směru Třebíč, dokud nenarazíme na cyklostezku, na kterou se napojíme. Po ní dojedeme až do Třebíče k Borovinskému rybníku. Z cyklostezky sjedeme na hlavní silnici Koželužská, po které pokračujeme až ke čtvrté křižovatce, kde odbočíme doleva na ulici Vrchlického. Po ní pokračujeme až k fotbalovému hřišti, před kterým sjedeme doprava a pokračujeme po Seifertově ulici až k železničnímu přejezdu. Hned za přejezdem se dáme doprava, až dojedeme k řece Jihlavě a napojíme se na cyklotrasu 26. Po ní podél řeky po Svojsíkově nábřeží dojedeme až k Podklášterskému mostu, kde naše trasa končí. 

 


Tipy

Kde se ubytovat a občerstvit → Ubytování a Gastro na Třebíčsku

Další cyklo výlety → Cyklovýlety na Třebíčsku