Želetava-Jemnice

Ze Želetavy do Jemnice

Želetava-Lomy-Jemnice

Výchozí místo: Želetava, náměstí 

Cílové místo: Jemnice, náměstí 

Značení: zelená turistická značka 

Délka: 21 km

Zelená turistická značka začíná v Želetavě na náměstí. Trasa vede chvíli souběžně s Březinovou cestou, která spojuje oblíbená místa českého básníka Otokara Březiny. U Havlišova mlýna odbočíme vlevo, cestou půjdeme kolem několika mlýnů. Nedaleko Maškova mlýna mineme boží muka vystavěná na paměť Matěje Maška, který zemřel v blízkosti mlýna v 17. století. U dalšího mlýna přejdeme Želetavku na druhou stranu a vydáme se stále po zelené turistické značce do Radkovic a Lomů. Kousek před Lomy na levé straně zahneme na kopec Horka s pěkným výhledem do okolí. Z Lomů přes les dojdeme do cíle výletu. Městu Jemnice dali název horníci, kteří dolovali stříbro v jamách. Říkalo se jim jamníci. Do města přijdeme od Městského lesa. Jednou z památek Jemnice je kostel sv. Víta s podzemními prostory. V jeho blízkosti roste tzv. Kapitránská lípa s obvodem kmene sedm metrů. Patří k ní několik pověstí. Jemnické arboretum vzniklo na počátku 20. století při Zemské jemnické škole, jediné české lesnické škole na Moravě. Trasa končí u turistického informačního centra, v blízkosti zámku.  Zámek je přístupný v letních měsících. Velkým lákadlem nejen pro malé návštěvníky je model města v podobě před požárem v 19. století.