Objevte tajemné zříceniny na Třebíčsku

Nad hlubokými údolími řek a při obchodních stezkách na jihozápadní Moravě vystavěli naši předci hrady a hrádky. V průběhu staletí byly opuštěny nebo pobořeny. Vydejte se objevovat zříceniny nejen hradů, zaniklé vesnice nebo opevnění měst.

Benediktinský klášter v Třebíči nechal k ochraně svých majetků vystavět několik hradů v údolí řeky Oslavy. Jedním z nich je Sedlecký hrad, ke kterému vás dovede zelená turistická značka. Naproti přes údolí se nachází druhý z hradů – Lamberk. Otevírá se od něj úchvatný pohled na údolí řeky. Nad soutokem Chvojnice s Oslavou stojí pozůstatky hradu Kraví hora. Zaujme především zbytek mohutné válcové věže. Na druhé straně údolí najdete skromné zbytky hradu Levnov, kterému se říká také Ketkovický hrad. Vede k němu červená turistická značka. Náročnější, ale krásnější cesta mezi skalami vede přímo od soutoku obou řek.

Jediný templářský hrad u nás nechal vystavět ve 13. století řád Templářských rytířů na skalním ostrohu nad řekou Jihlavou. Po zrušení řádu rychle střídal majitele. Pravděpodobně zanikl v 16. století a již nebyl obnoven. Od konce 19. století se hrad Templštejn stal cílem výletníků a trampů, ostatně jako celé údolí řeky.

Na březích Dalešické přehrady láká k návštěvě několik zřícenin. Osídlení je zde doložené již v době neolitu, hradisko Kramolín je dnes zaplavené vodami Dalešické přehrady, přesto je možné ho vidět z paluby výletní lodi Horácko nebo z břehu přehrady. Z míst, kde stával hrad Čalonice s vesnicí. K hradu se skromnými zbytky zdí a terénních nerovností vede neznačená cesta odbočující z cyklotrasy. Později vznikla u hradu ves. Tvořila hospodářské zázemí hradu a zanikla společně s hradem. Oblíbeným místem výletů je Wilsonova skála v její blízkosti vznikl ve 13. století hrad Kokštejn. Zatopením údolí se jeden z hradů ocitl na ostrově, hrad Kozlov tak není přístupný, ale je možné spatřit ho stejně jako hradisko Kramolín z lodě Dalešické přehrady nebo od zříceniny hradu Holoubek. Dovede vás k němu červená turistická značka. Nad údolím řeky Jihlavy objevíte ještě jeden hrad. Je jím Rabštejn, který se po husitských válkách stal sídlem loupeživých rytířů. Nedaleko hradu se nachází vyhlídka. Podle pověsti skočila ze skály hraběnka ze zámku v Dukovanech, protože její matka nepřála lásce své dcery a mlynáře.

Na Třebíčsku najdete nedaleko Hrotovic zaniklou vesnici s tvrzí. Vesnice Mstěnice zanikla v roce 1468 během tažení Matyáše Korvína. Ves tvořila tvrz se dvorem a zemědělské usedlosti. Podobu tvrze a usedlostí si prohlédněte v Muzeu Hrotovicka, stejně jako vykopávky z archeologického výzkumu v 60. letech 20. století. Tvrz spojenou s činností Jednoty bratrské najdete v Kralicích nad Oslavou, kde vznikla významná Bible kralická. Tvrz ve Štěměchách je dnes místem, kde probíhají kulturní akce. Přes most nad bývalým příkopem se ocitnete v jádru tvrze.

Sílu větru využívaly větrné mlýny k mletí obilí nebo stromové kůry. Třebíčsko má mlýny dva, v tom třebíčském je přístupná expozice a každou první neděli v měsíci se točí větrné kolo. Druhý mlýn mají v Budišově, dnes jsou z něj zřícenina. Mlýn je na soukromém pozemku, ale návštěva je možná po domluvě s majiteli.

Nedaleko Moravských Budějovic naleznete zbytky barokní kaple augustiánských poustevníků. Kapli a přilehlou poustevnu postavil v roce 1677 v blízkosti křížů na uměle navršeném pahorku na vrcholku hory majitel moravskobudějovického panství Rudolf Jindřich ze Schumburka. V roce 1782 opustil poustevnu poslední poustevník a v roce 1783, v době josefínských reforem, byla kaple zrušena. A protože její zdivo hrozilo sesutím, byla roku 1788 zbořena.

 Jedno z nejlépe dochovaných opevnění v Česku zůstalo dochováno do dnešních dnů v Jemnici. Hradby po celém obvodu města byly zděné a pevné. Doplňoval je val, příkop, bašty, brány a barbakán. Svoji obrannou funkci plnil i hrad (dnes zámek) vystavěný v jihovýchodní části. O podobě opevnění si uděláte představu právě v zámku, kde se nachází historický model města.

Součástí předsunutého opevnění v Třebíči byla kruhová bašta na Hrádku. Od jejich zbytků se otevírá krásný výhled na celou Třebíč. S podobou opevnění města seznamuje expozice Zmizelá Třebíč v třebíčském Předzámčí.  

Sever Třebíčska má téměř podhorský ráz. V místních kopcích vystavěli na popud Konstancie Uherské hrádek, který později převzal funkci knížecího dvora přibyslavického kostela. Dnes jsou z hradu zachovány terénní nerovnosti, val a příkop. 

Zamilujte si zříceniny na Třebíčsku kdykoliv v roce!

12 zřícenin na Třebíčsku  

1. Sedlecký hrad a Lamberk

2. Kraví hora a Levnov

3. Templštejn

4. Rabštejn

5. Dalešická přehrada - Čalonice. Holoubek, Kozlov a Kokštejn

6. Zaniklá středověká vesnice Mstěnice

7. Hrádek Třebíč

8. Věterák Budišov

9. Tvrz Kralice

10. Tvrz Štěměchy

11. Kaple sv. Víta 

12. Opevnění Jemnice