Vydejte se za hranice Třebíče za dvanácti poklady

Přijměte pozvání do muzeí, expozic, zámků a malebné přírody na jihozápadní Moravě. Poznejte dvanáct mimořádných turistických cílů, které čekají na vaši návštěvu.

Do muzea nejen za poučením

Turistická oblast Třebíčsko-moravská Vysočina zve k návštěvě několika muzeí, která jsou svými sbírkami unikátní v rámci celého Česka nebo seznamují s událostmi a lidmi, které ovlivnili naši historii.

Hasičskou techniku, výzbroj a výstroj hasičů si můžete prohlédnout v Hasičském muzeu v Heralticích. Muzeum vzniklo při příležitosti 110. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Heralticích. Můžete zde obdivovat tři exponáty, které jinde v republice nenajdete. Nejstarší zoologický depozitář na Moravě ukrývá zámek v Budišově. Lákadlem je také nově opravená barokní kaple a zámecký park s barokními sochami. Barokní sochy jsou rozmístěny i v samotném Budišově. Na zdejší kostelní věži spatříte největší otočnou korouhev v České republice. Vše, co si spojíte s vesnickou kapelou, vystavuje Muzeum lidových kapel v Lesonicích. Mezi exponáty uvidíte hudební nástroje, notové zápisy, dobové plakáty, fotografie a předměty vztahující se k lesonické dechovce Kosmáci. Ta byla známá i daleko za hranicemi Lesonic. Největší sbírku exponátů s řeznickou tématikou shromáždili majitelé Řeznického muzea Jana Pavlíčka v Náměšti nad Oslavou. Kromě drobných řeznických nástrojů objevíte v muzeu také velké stroje na transmisní a elektrický pohon.

Tvorba tajné bratrské tiskárny v Kralicích nad Oslavou měla klíčový význam pro uchování našeho jazyka. Její nejslavnější dílo – šestidílnou Bibli kralickou a další knihy s náboženskou nebo didaktickou tématikou vystavuje Památník Bible kralické. Budova památníku je návrhem slavného architekta Bohuslava Fuchse. Historii československých letců ve službách Královského letectva ve Velké Británii v době 2. světové války přibližuje jedna z expozic na zámku v Polici u Jemnice. Kromě Muzea RAF  můžete navštívit  expozici historických motocyklů značek ČZ a JAWA, zámecké interiéry nebo Muzeum československého zpěváka Waldemara Matušky, jediné v České republice i na světě. Rozhled do okolí se otevírá ze zámecké věže. Smutnou historii 50. let 20. století připomínají dvě stálé expozice v bývalé faře v Lukově. Návštěvník se v pamětní síní seznámí s osobou pátera Jana Buly, kněze odsouzeného v babických procesech a s rodinami osmi sedláků, které byly násilně vystěhovány z Lukova a Vícenic v souvislosti s kolektivizací zemědělství v padesátých letech minulého století. V Muzeu Hrotovicka v Hrotovicích se seznámíte s regionálními dějinami, místními rodáky a průmyslem. Muzeum sídlí v rodném domě malíře Františka Bohumíra Zvěřiny. Mezi své nejlepší přátele počítal Mikoláše Alše, stýkal se a korespondoval s cestovatelem Emilem Holubem, přátelil se s básníkem Vítězslavem Hálkem, Jaroslavem Vrchlickým, nakladatelem Janem Ottou a dalšími významnými osobnostmi té doby.

 

Židovské památky na Třebíčsku

Unikátní židovskou čtvrť, zapsanou na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, zná bezpochyby každý, kdo někdy navštívil Třebíč. Na Třebíčsku se dochovala řada dalších památek, upomínající na židovské obyvatelstvo. Nejjižnější obec Vysočiny – Police ukrývá nejen zámek, ale také mimořádnou židovskou čtvrť a zejména barokní venkovskou synagogu. Je cenná pro svoje prvky synagogální architektury jako je například oddělený vstup pro ženy a muže, rituální umývadlo nebo místo pro předčítání textů z tóry. Podobnou židovskou modlitebnu na našem území nenajdete. Synagoga se nachází v Židovské ulici, kterou tvoří přes dvacet domů a dříve její součástí byla i škola, dům s rituální lázní mikve a vinopalna. Pod židovskou čtvrtí se rozprostírá židovský hřbitov s přibližně třemi sty náhrobky. Nejcennější je náhrobek Mošeho Cviho Hirschkorna, na kterém je vyobrazen prorok Mojžíš držící desky biblického desatera. Připomínkou existence židovské čtvrti v Jemnici je dnes už jen název ulice U Templu. Zachovaný zůstal pouze židovský hřbitov, jeden z nejstarších na Moravě. Židovský hřbitov najdete i v Moravských Budějovicích. Současný hřbitov pochází z počátku 20. století, secesní synagoga ustoupila stavbě autobusového nádraží. Dnes na ni upomíná pamětní deska.

 

Do Jaroměřic nejen na zámek

Neodmyslitelné panorama Jaroměřic nad Rokytnou tvoří rozsáhlý barokní zámek s chrámem svaté Markéty. Za svoji dnešní podobu vděčí rodu Questenberků. Během jejich vlády se Jaroměřice staly významným kulturním a společenským centrem. V době baroka nebyl přestavěn pouze zámek. V Jaorměřicích nad Rokytnou žil také český básník Otokar Březina. Učil na místní škole, která nase dnes jeho jméno. V domě, ve kterém bydlel dnes najdete expozici. 

 

Ukryté přírodní poklady

Říčka Rokytná pramenící na Třebíčsku začíná pod Jaroměřicemi nad Rokytnou přirozeně meandrovat. Nejcennější části jejího údolí jsou přírodním parkem, který přechází do Jihomoravského kraje.  Na jaře rozkvétají v části údolí sněženky, později vyrůstá medvědí česnek. Oblíbeným místem výletů je skála Justýnka spojená s dívkou, která utíkala před vojákem a ze skály se zřítila.  Dalšími cíli je Spálený dub nebo hradiště Pulkov. Celým údolím vás provede žlutá turistická značka. Na informačním centru Špitál v Jaroměřicích obdržíte průvodce, který vás představí to nejcennější z údolí.

V malebné přírodě v blízkosti Hrotovic narazíte na zbytky zaniklé středověké vesnice Mstěnice. Tvořila ji vodní tvrz se dvorem a zemědělské usedlosti. Každá z usedlostí sestávala z obytného domu, stodoly a kolny kolem uzavřeného dvora. K nejcennějším nálezům archeologického výzkumu provedeného v 60. letech 20. století patří sušárna obilí. Ves zanikla v době tažení uherského krále Matyáše Korvína na Moravu v 15. století. Nedaleko vesnice jsou dodnes viditelné zbytky malého hrádku. Nálezy z archeologického výzkumu vystavuje Muzeum Hrotovicka.

 

Dvanáct pokladů Třebíčska:

Hasičské muzeum Heraltice

Zámek a zámecký park Budišov

Zámek Police

Židovské památky Třebíčska

Pamětní síň pátera Jana Buly Lukov

Muzeum lidových kapel Lesonice

Muzeum Otokara Březiny Jaroměřice nad Rokytnou 

Údolí Rokytné

Muzeum Hrotovicka Hrotovice

Zaniklá středověká tvrz Mstěnice

Řeznické muzeum Jana Pavlíčka Náměšť and Oslavou

Památník Bible kralické Kralice nad Oslavou

 

Pokud se k nám vydáte v červenci či srpnu letošního roku, pak se můžete těšit na speciální sběratelskou hru. Hrací karta je součástí brožury, která je k dostání v informačních centrech a na zapojených místech. Při návštěvě každého z dvanácti míst získáte do hrací karty razítko. Jakmile bude vaše hrací karta plná, odevzdáte ji na Turistickém informačním centru Bazilika v Třebíči. Odměnou vám bude volný vstup na komentovanou prohlídku baziliky sv. Prokopa, zapsanou mezi památky UNESCO. Kartičky navíc budou slosovány a tři výherci obdrží poukaz na program do Mozkoherny, jediné posilovny pro mozek v České republice. V Mozkoherně sídlící přímo v třebíčské židovské čtvrti jsou připraveny programy, které procvičí a potrénují vaše mozkové závity. 

 

Projekt „DMO Trebíčsko - moravská Vysočina - řízení rozvoje a propagace destinace“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Soubory ke stažení

Sběratelská hra