Jemnice

Opobchod

Kavárna a cukrárna

Kontakt

nám. Svobody 36, 675 31 Jemnice 

tel.: +420 776 206 051

e-mail: opobchod@panpekar.cz

web: https://opobchod.cz/

Kupecký krám (i virtuální) se zřetelem na kvalitu, čistotu a regionalitu produktů & posečkávárna.