Náměšť nad Oslavou

Státní zámek Náměšť nad Oslavou

Bývalé letní sídlo prezidenta Edvarda Beneše. Výjimečný doklad renesančního stavitelství na Moravě. 

Místo konání multižánrových festivalů a také uložení Bible kralické. Zámek vznikl přestavbou dřívějšího gotického hradu. Vlastní zámek tvoří čtyři postupně seskupená křídla kolem ústředního nádvoří s proslulou Neptunovou kašnou uprostřed.

V zámeckých sálech je umístěna rozsáhlá sbírka nástěnných koberců z 16. až 19. století. Knihovna obsahuje 16 000 svazků a je v ní uložena Bible kralická. Kromě množství knih vás jistě nadche její fresková výzdoba

Do Náměště nad Oslavou jezdil i skladatel Antonio Salieri. Dnes se tady konají pravidelné koncerty nebo multižánrové festivaly. Setkání tu ale pořádají také pro přední české výtvarníky.

 

Prohlídkové okruhy

Reprezentační prostory – zámecká kapel, vnitřní arkádové nádvoří, reprezentační prostory, kolekce tapisérií, stolování na zámku, zimní zahrada s terasami

Apartmán hraběte Haugwitze – život majitele na počátku 20. století, místnosti bytu a zámecká knihovna s čítárnou.

Královský a dětský apartmán – místnosti pro ubytování významných hostů upravené do podoby instalovaného depozitáře.

 

www.zamek-namest.cz