třebíč

Zámek Třebíč

Dnes se v něm nacházejí čtyři moderní expozice Muzea Vysočiny Třebíč. V Předzámčí si užijí především děti interaktivní výstavu Cesty časem. 

Zámek v Třebíči byl původně benediktinským klášterem, později byl přestavěn na renesanční zámek.Klášter založili v roce 1101 benediktini. V letech 1240-1260 byl původní klášter přestavěn v pozdně románském a raně gotickém slohu v mohutnou pevnost. Z této stavby je zachována bazilika sv. Prokopa. 

Klášter přestavěli na zámek

Majitelé panství se často střídali. Roku 1525 nechali Černohorští z Boskovic vyhnat zdejší mnichy, kteří se netajili svou náklonností k evangelíkům. Roku 1557 získali klášter Osovští z Doubravice anechávají ve 2. polovině 16. století přestavět klášter na renesanční zámek. Později za Valdštejnů byla budova ještě barokně upravená. Klášterní kostel byl obnoven v letech 1725-1737 podle projektu Františka M. Kaňky a znovu restaurován K. Hilbertem v letech 1924-1935.

 

Expozice Muzea Vysočiny Třebíč:

Zámecká expozice Valdštejnové na Třebíči

V zámecké expozici se projdete komnatami Valdštejnů. Ohromí vás monumentální Kamenný sál s erbovní barokní výzdobou. Jsou tu i předměty z pozůstalosti a fotografie rodiny Valdštejnů.

Svět neživé přírody

V mineralogické expozici nahlédnete do světa geologického vývoje Třebíčska. Jsou zde barevné nerosty tropického zvětrávání, nerosty křemenných žil. Uchvátí vás krása unikátního souboru moravských vltavínů.

Svět portálů a bran 

Prohlédnete si prostor někdejšího benediktinského kláštera. Spatříte křížovou chodbu s náhrobky. Objevíte sakrální sochy. Poučíte se o církevních dějinách regionu. Podíváte se na fragmenty nálezů architektury. Připomenete si tragické osudy církevních představitelů z 50. let.

Lidé. Místa. Osudy.

Muzejní expozice vás provede dějinami. Vyprávějí o lidech a místech Třebíčska napříč staletími.

 

Součástí UNESCO památek

V roce 2018 se zámek zapsal na seznam UNESCO. Výbor světového dědictví rozšířil hranici třebíčského komplexu památek o zámek, který jako bývalý klášter bezprostředně navazuje na baziliku svatého Prokopa. Bazilika je společně s židovskou čtvrtí a židovským hřbitovem památkou UNESCO již od roku 2003.

 

Otevírací doba a vstupné zde.

 

 

Video ke zhlédnutí