jemnice

Synagoga v Polici

Synagoga v Polici je příklad venkovské barokní synagogy, jaký není doložen v Česku a možná ani za jeho hranicemi. V roce 2020 se po rekonstrukci proměnila v expozici života Židů na venkově. 

V průběhu let sloužila synagoga nejen jako místo modliteb, ale také jako tělocvična.  Přitom uvnitř interiér v exotickém maurském stylu. Nejstarší písemný doklad pochází z roku 1671. V roce 1728 byly však židovské rodiny nuceně přestěhovány z domů při návsi do nově postaveného ghetta. Tak vznikla židovská čtvrť v ulici Židovská jižně pod zámkem, dnes cenný urbanistický soubor. Většina z 26 domů plánovitě vystavěných podél ulice zůstala zachována, mezi objekty se mino jiné dochovala pálenice čp. 138 a špitál s lázní v čp. 128.

V Polici po roce 1848 rychle ubývalo židovských obyvatel a v roce 1913 se z města odstěhoval poslední zástupce komunity. Svému účelu tedy synagoga sloužila do počátku 20. století, poté obec budovu prodala, ta se roku 1919 stala majetkem místní Jednoty sokolské. Tento stav přetrval do začátku 21. století.

Synagoga byla při obnově v letech 2012–2020 zbavena novodobých stavebních zásahů. Podle nálezů se podařilo obnovit ženskou galerii v hodnověrné podobě blížící se té původní.

Synagoga v Polici je otevřena celoročně, pro návštěvu je nutná předchozí domluva. 

Kontakt: 568 445 056