Jemnice

Židovský hřbitov v Jemnici

Židovský hřbitov v Jemnici patří bezpochyby k nejstarším židovským pohřebištím na Moravě.

Hřbitov má nepravidelný, téměř trojúhelníkovitý tvar. Ve svahu je asi 25 nepravidelných řad hrobových míst umístěných dosti nezvyklým způsobem - kolmo k vrstevnicím. Nejstarší dochované náhrobky pocházejí z konce 17. století, poslední pohřeb se uskutečnil na počátku 2. světové války.

Je celoročně volně přístupný veřejnosti.