Moravské Budějovice

Židovský hřbitov v Moravských Budějovicích

Jediná připomínka židovské komunity v Moravských Budějovicích.

 

Není přesně známo, kdy se Židé v Moravských Budějovicích usídlili, víme však, že zde žili ve druhé polovině 14. Století. Zesnulí židé byli dlouho pochováváni na okolních hřbitovech v Třebíči, v Jemnici a v Polici. Později byl založen vlastní hřbitov, který ale v 18. století zaniknul. Roku 1908 poskytlo město pozemek a byl založen nový hřbitov. První pohřeb se uskutečnil 11. 5. 1909, poslední pohřeb v roce 1942. 

Obřadní síň je složena ze dvou místností: síň – na jejímž plochém stropě jsou vidět zbytky výmalby se symbolikou šesticípé hvězdy. Menší vedlejší márnice s komínem pro ohřev vody k omytí zesnulého. Na jižní vnější zdi hřbitova je zazděna kovová kasička s motivem šesticípé hvězdy.

Mezi přízemními budovami domku správce a obřadní síní projde návštěvník vstupními vrátky na rovinný hřbitov obdélníkového tvaru. Jeho plochu vymezuje ohradní zeď s pilířky o výšce asi 2m. Střední, hlavní a obě postranní uličky oddělují dvě dvojřady hrobů. Všech 49 novodobých poemancipačních náhrobních kamenů směřuje nápisy čelem k uličce. Tvar mají zpravidla pravoúhlý, výzdobu střídmou, symboliku obsahují výjimečně, nápisy převážně česky, ale i německy. Jako materiál byla použita světlá a tmavá žula. Několik náhrobků bylo již dříve vandaly poškozeno. Četně jsou zde zastoupena porcelánová fota zesnulých. Pochováni jsou zde též Židé z blízkého okolí, Jaroměřic n. Rok., Hostimi, Blížkovic. Hřbitov je majetkem Židovské obce Brno a je udržován v rámci skromných možností.

V současné době je hřbitov jedinou připomínkou židovské komunity v Moravských Budějovicích. Židovská synagoga z roku 1910 byla zbourána a místo ní roku 1977 vystavěna budova autobusového nádraží. Jediné, co po zbořené synagoze zbylo je pamětní deska, která byla odhalena 14. 9. 2006.

Zdroj: Publikace Památce moravskobudějovických židů – vydal MěÚ Moravské Budějovice