Moravské Budějovice

Židovský hřbitov v Moravských Budějovicích

Jedinou připomínkou židovské komunity v Moravských Budějovicích je zdejší hřbitov. Židovská synagoga z roku 1910 byla zbourána a místo ní roku 1977 vystavěna budova autobusového nádraží. Jediné, co po zbořené synagoze zbylo, je pamětní deska, která byla odhalena 14. 9. 2006.

 

 

Židé v Moravských Budějovicích žili ve druhé polovině 14. století. Zesnulé pochovávali na okolních hřbitovech v Třebíči, v Jemnici a v Polici. Později založili vlastní hřbitov, který ale v 18. století zaniknul. Roku 1908 poskytlo město pozemek a byl založen nový hřbitov. První pohřeb se uskutečnil 11. 5. 1909, poslední pohřeb v roce 1942. 

 

Obřadní síň je složena ze dvou místností: síň – na jejímž plochém stropě jsou vidět zbytky výmalby se symbolikou šesticípé hvězdy. Menší vedlejší márnice s komínem pro ohřev vody k omytí zesnulého. Na jižní vnější zdi hřbitova je zazděna kovová kasička s motivem šesticípé hvězdy.

 

Pozůstatky židovského hřbitova

Pochováni jsou zde i židé z blízkého okolí, Jaroměřic nad Rokytnou, Hostimi, Blížkovic. Hřbitov je majetkem Židovské obce Brno a je udržován v rámci skromných možností. Všech 49 novodobých náhrobních kamenů směřuje nápisy čelem k uličce. Tvar mají zpravidla pravoúhlý, výzdobu střídmou, symboliku obsahují výjimečně, nápisy převážně česky, ale i německy.