Grantový program Cestovní ruch 2019

Informace a dokumenty k tomuto programu jsou zveřejněny na webu města Třebíče pod tímto odkazem»»

Lhůta pro podání žádosti o dotaci:od 04.02.2019 do 11.02.2019

(tedy ne dříve, ani později!)

Na co je možné zaměřit projekt a usilovat o získání o dotaci:

  • výroba propagačních materiálů a předmětů,
  • podpora digitálního marketingu,
  • tvorba a úpravy webových stránek a jejich rozšíření o cizojazyčné mutace,
  • podpora pravidelných akcí jako produktu cestovního ruchu a podpora a rozvoj zážitkové turistiky jako produktu cestovního ruchu

Minimální výše dotace: 5.000 Kč.

Maximální výše dotace:30.000 Kč.

Finanční spoluúčast žadatele: minimálně 50% z celkového rozpočtu projektu.

Maximální počet podaných žádostí do GP Cestovní ruch: 1

Zájemcům o dotaci doporučujeme, aby si pročetli také podrobně tyto dokumenty:

  • GP Cestovrní ruch 2019

Také aby se seznámili s přehledem kontaktních osob, návrhem smlouvy a formulářem identifikace (jedná se o poslední 4 dokumenty pod uvedeným odkazem).

Podnikatelé nemusejí mít obavu požádat, protože město má pro ně mj. připraven i návrh smlouvy v režimu de-minimis.

Formulář žádosti je jiný než byl pro rok 2018, proto doporučujeme použít formulář žádosti pro rok 2019.

V případě potřeby konzultace z hlediska povinných náležitostí je možné se obrátit na tajemnici komise paní Bc. Irena Novotná, DiS., e-mail: Irena.Novotna@trebic.cz.

Soubory ke stažení

GP Cestovrní ruch 2019