ZÁMKY

Náměšť nad Oslavou
Náměšť nad Oslavou

Náměšť nad Oslavou

Malé město na úpatí Vysočiny, 40 kilometrů západně od Brna, leží na malebných březích dolního toku řeky Oslavy.

Místní jméno Náměšť je původem české. Označovalo se tak místo (sídliště nad řekou), kde bylo něco namístěno, nashromážděno, naplaveno - písek, spraš, hlína. Náměšťsko zasáhly, byť jen sporadicky, téměř všechny vlny moravského pravěkého osídlení. Směřovaly už od paleolitu proti toku řek Oslavy a Jihlavy. Počátky systematického osídlení Náměšťska spadají však až do počátku 12. století. Podél řeky Oslavy vedla od nejstarších dob po návrších důležitá cesta vedoucí z brněnského podhradí k Jihlavě a dál do Čech. Nejstarší historická zpráva o této řece se váže k roku 1146 (aqua que dicitur Ozlawa).

Zámek Police
Police u Jemnice

Zámek Police

Zámek vzniklý přestavbou gotické tvrze zve k návštěvě několika expozic. 

Státní zámek Jaroměřice nad Rokytnou
Jaroměřice nad Rokytnou

Státní zámek Jaroměřice nad Rokytnou

Barokní zámek Jaroměřice nad Rokytnou patří k nejmohutnějším architekturám 1. pol. 18. stol. u nás i v Evropě. Řadí se mezi nejnavštěvovanější památky Vysočiny.

Státní zámek Náměšť nad Oslavou
Náměšť nad Oslavou

Státní zámek Náměšť nad Oslavou

Vznikl přestavbou dřívějšího gotického hradu. Vlastní zámek tvoří čtyři postupně seskupená křídla kolem ústředního nádvoří s proslulou Neptunovou kašnou uprostřed.

Zámek Jemnice
Jemnice

Zámek Jemnice

Zámek vznikl přestavbou zeměpanského hradu založeného patrně v první polovině 13. století. V 16. stol. byl hrad přestavěn na renesanční zámek. V roce 1842 koupil panství markrabě Alfons Pallavicini a došlo k velkolepé přestavbě celého areálu v pseudo-rokokovém stylu. Za války v roce 1943 zámek ukrýval vídeňské umělecké sbírky. Sloužil také jako ubytovna studentům vídeňské konzervatoře. Roku 1945 byl zámek konfiskován a zámecké budovy využívala armáda k ubytování mužstva. V roce 1992 zanikl jemnický vojenský útvar a zámek zůstal prázdný. Od roku 1994 je celý areál v majetku města Jemnice. Zámek je obklopen rozsáhlým parkem (21ha).

Zámek v Budišově
Budišov

Zámek v Budišově

Barokně upravený zámek v Budišově ukrývá nejstarší zoologický depozitář na Moravě.