ŽIDOVSKÉ PAMÁTKY

Expozice Děti Antonína Kaliny
Třebíč

Expozice Děti Antonína Kaliny

Expozice se věnuje sedmi dětským Buchenwaldským vězňům, z nichž po válce vyrostly světově proslulé osobnosti a lékaři Jindřichu Flusserovi, který se s Antonínem Kalinou na záchraně stovek dětí podílel.

Židovská čtvrť
Třebíč

Židovská čtvrť

Třebíčská židovská čtvrť: místo s neopakovatelnou atmosférou

Židovské památky na Třebíčsku

Židovské památky na Třebíčsku

Židovské památky najdete i mimo Třebíč, kde je na seznamu UNESCO od roku 2003 zapsaná židovská čtvrť se hřbitovem a areál bývalého benediktinského kláštera s bazilikou sv. Prokopa. 

Židovský hřbitov v Jemnici
Jemnice

Židovský hřbitov v Jemnici

Židovský hřbitov je celoročně volně přístupný veřejnosti.

Židovský hřbitov v Moravských Budějovicích
Moravské Budějovice

Židovský hřbitov v Moravských Budějovicích

Jediná připomínka židovské komunity v Moravských Budějovicích.

 

Není přesně známo, kdy se Židé v Moravských Budějovicích usídlili, víme však, že zde žili ve druhé polovině 14. Století. Zesnulí židé byli dlouho pochováváni na okolních hřbitovech v Třebíči, v Jemnici a v Polici. Později byl založen vlastní hřbitov, který ale v 18. století zaniknul. Roku 1908 poskytlo město pozemek a byl založen nový hřbitov. První pohřeb se uskutečnil 11. 5. 1909, poslední pohřeb v roce 1942. 

Židovský hřbitov v Třebíči
Třebíč

Židovský hřbitov v Třebíči

Jeden z největších a nejlépe zachovaných židovských hřbitovů v České republice. 

Nachází se na něm asi 11 000 hrobů a 3 000 náhrobků. V písemných pramenech je poprvé zmiňován roku 1636 v souvislosti s vrchnostenským nařízením o pohřbívání cizopanských Židů. Podle dosavadních poznatků je nejstarší židovský náhrobek datován k roku 1631. Kde se nacházel hřbitov středověké židovské komunity, není známo (tradice jej umísťuje poblíž benediktinského kláštera, dnešního zámku, do prostoru východně pod hradbami). Na počátku 20. století (1903) byla na hřbitově postavena hodnotná, dosud dobře zachovalá obřadní místnost. Pro svou kulturněhistorickou hodnotu byl židovský hřbitov spolu s ghettem a bazilikou sv. Prokopa prohlášen národní kulturní památkou (2002) a v roce 2003 byl zapsán do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.