MUZEA, RODNÉ DOMY, EXPOZICE

Zmizelá Třebíč
Třebíč

Zmizelá Třebíč

Třebíč má za sebou díky rekonstrukci Karlova náměstí nejrozsáhlejší archeologický průzkum historického centra. Jeho závěry jsou součástí nové expozice v Předzámčí. 

Muzeum Vysočiny Třebíč
Třebíč

Muzeum Vysočiny Třebíč

Muzeum Vysočiny Třebíč sídlí v bývalém valdštejnském zámku, který se nachází v severozápadní části Třebíče, nad levým břehem řeky Jihlavy. Zámek byl v 16. století přestavěn z původního benediktinského kláštera.

Pamětní síň Antonína Kaliny
Třebíč

Pamětní síň Antonína Kaliny

Pamětní síň Antonína Kaliny byla slavnostně otevřena 17. února 2017 při příležitosti 115. výročí Kalinova narození. Kromě jeho života mapuje expozice především jeho hrdinské činy.

Expozice Děti Antonína Kaliny
Třebíč

Expozice Děti Antonína Kaliny

Expozice se věnuje sedmi dětským Buchenwaldským vězňům, z nichž po válce vyrostly světově proslulé osobnosti a lékaři Jindřichu Flusserovi, který se s Antonínem Kalinou na záchraně stovek dětí podílel.

Expozice FRANTA
Třebíč

Expozice FRANTA

V Třebíči na Karlově náměstí se nachází stálá expozice třebíčského rodáka Františka Mertla, uměleckým jménem FRANTA. Franta se řadí k významným českým výtvarníkům, kteří si vydobyli výjimečnou pozici na mezinárodní scéně.

Hroznatín
Hroznatín

Hroznatín

Rodný dům armádního generála
Ludvíka Svobody

Pamětní síň pátera Jana Buly
Lukov

Pamětní síň pátera Jana Buly

Nelehkou dobu 50. let 20. století připomínají dvě stálé expozice v budově fary v Lukově. 

Muzeum řemesel v Moravských Budějovicích
Moravské Budějovice

Muzeum řemesel v Moravských Budějovicích

Muzeum svými expozicemi přesahuje vlastní region. Jejich skladba a různorodost každoročně zaujmou mnoho návštěvníků.

Po rekonstrukci najdou návštěvníci dvě nové expozice - Řemesla jihozápadní Moravy a Příběh města a zámku. 

Muzeum lidových kapel
Lesonice

Muzeum lidových kapel

Místním obyvatelům se podařilo nashromáždit více než 30 starých hudebních nástrojů od potomků slavné lesonické dechovky Kosmáci, která byla známá i v širokém okolí. Muzeum je umístěno v jedné z místností místního zámku.

Letecké muzeum Koněšín
Koněšín

Letecké muzeum Koněšín

Letecké muzeum Koněšín je zaměřeno na historii československého a českého letectví.
 
Muzeum Mohelenska
Mohelno

Muzeum Mohelenska

Muzeum nabízí procházku historií Mohelenska od 40 000 let př.n.l. po současnost. 

Masné krámy
Moravské Budějovice

Masné krámy

Objekt na zpracování a prodej masa ve službách muzea.

Muzeum historické hasičské techniky
Heraltice

Muzeum historické hasičské techniky

Hasičské muzeum vzniklo v prostorách obecního domu a slavnostně bylo otevřeno v roce 2004 při příležitosti 110 let založení Sboru dobrovolných hasičů Heraltice. 

Muzeum Hrotovicka
Hrotovice

Muzeum Hrotovicka

Rekonstrukce objektu č. p. 2 v letech 2016-2018 vedla k vytvoření nového Muzea Hrotovicka. Navazuje na zájem místních nadšenců z dob dávno minulých, připomíná bohatou historii města a jeho okolí, stejně jako osudů našich předků. Nechybí zde archeologické nálezy z regionu, ani příběhy z historie od středověku (včetně zaniklé osady Mstěnice) až do 20. století včetně Hrotovické tragédie 8. 5. 1945. Muzeum si připomíná také hrotovického rodáka, malíře Františka Bohumíra Zvěřinu, ale i další hrotovické osobnosti, např. fotografa Karla Chrásta či výrobce stabilních motorů Jana Dolníka. Jeho dílna je součástí nové expozice, věnované místnímu průmyslu a zemědělství. Prohlídková trasa je obohacena o interaktivní prvky, které jsou určeny hlavně pro dětské návštěvníky muzea.

Muzeum mobilních telefonů
Hrotovice

Muzeum mobilních telefonů

Vraťme se společně do dob, kdy mobilní technologie s jejím nástupem začala přepisovat dějiny a vepsala se do života každého z nás.

Muzeum Jemnice
Jemnice

Muzeum Jemnice

Nabízí stálou expozici o historii města, výstavu Historická slavnost Barchan a O čaji a historii firmy Jemča. 


Muzeum Otokara Březiny
Jaroměřice nad Rokytnou

Muzeum Otokara Březiny

Muzeum je nejstarším literárním muzeem na Moravě. Básníkův byt je v něm zachován v původní podobě, studijní knihovna obsahuje celé Březinovo dílo. Správce muzea, Společnost Otokara Březiny, spravuje také archiv, ve kterém shromažďuje rukopisy, svědectví a osobní vyznání o Otokaru Březinovi, ale i o osobnostech které svým dílem ovlivnil a o jeho přátelích. Školní výpravy si mohou vybrat ze dvou březinovských videoprogramů a z téměř třiceti audioprogramů, které zahrnují i tématiku dalších osobností - Jakuba Demla, Františka Bílka, Jana Zahradníčka, Bedřicha Fučíka, Jiřího Kuběny a dalších.
Památník Bible kralické
Kralice nad Oslavou

Památník Bible kralické

Památník Bible kralické se nachází v budově v sousedství bývalé tvrze, kde v letech 1578 - 1620 nalezla útočiště tajná bratrská tiskárna. Ta zde tiskla nejenom knihy náboženského charakteru (tj. bibli či bratrské kancionály), ale také nejrůznější světská díla a učebnice. Jejím nejvýznamnějším produktem však přesto zůstává šestidílná tzv. Bible kralická, náležící nejen k vrcholům tiskařského umění v našich zemích, ale kvalitou svého projevu především k pokladům českého jazyka, který přispěl k jeho uchování a rozvíjení v pozdějších dobách protireformace a exilu.

Rodný dům Jana Kubiše
Dolní Vilémovice

Rodný dům Jana Kubiše

Rodný dům Jana Kubiše získala obec Dolní Vilémovice do svého vlastnictví v roce 2009 v havarijním stavu.

Záměr domek zrekonstruovat a vytvořit v něm muzeum hatil jen nedostatek prostředků. Obec vyhlásila veřejnou sbírku, která byla velmi úspěšná, za tři roky se vybraly dva miliony korun. Mezi dárci byli občané nejen ČR, ale i Slovenska a Francie. Nejvýznamnějšími dárci byli Nadace ČEZ, Kraj Vysočina, TTS Třebíč, Hotel zámek Berchtold a pan Alois Denemarek. Do sbírky se zapojily i hasičské sbory, Myslivecká sdružení, Vojenské historické skupiny a školy.

Rolnické muzeum manželů Kopečkových
Příložany

Rolnické muzeum manželů Kopečkových

Soukromé muzeum manželů Kopečkových se nachází v Příložanech, místní části Jaroměřic nad Rokytnou.

Expozici tvoří zemědělské nářadí, náčiní, ale i předměty denní potřeby či vybavení domácnosti. Je zde poukázáno na dědictví minulosti venkovského života a hospodaření přibližně do roku 1950. Jsou zde zastoupeny předměty z počátku 20. století, ale také exponáty starší i mladší.

Řeznické muzeum
Náměšť nad Oslavou

Řeznické muzeum

Řeznické muzeum v Náměšti nad Oslavou je unikátní nejenom svým zaměřením na řeznický obor ale především počtem exponátů.

V muzeu jsou k vidění nejenom drobné nástroje, ale především velké výrobní litinové stroje na transmisní pohon. Spolu s prohlídkou si poslechněte poutavý výklad, který Vám poskytne ucelenou představu o vystavených exponátech a přiblíží Vám život řezníků.